Spoločnosť TSÜ, a.s. je akreditovaná SNAS - Slovenskou národnou akreditačnou službou - registrovaný člen pod číslom 635.

 

Oblasť akreditácie:

Systémy manažérstva kvality. Osvedčenie Q-076

 

QMS TSU

 

 

 

 Systémy environmentálneho manažérstva. Osvedčenie R-117

 

EMS TSU 

 

 

 

 

 

Systémy manažérstva BOZP.  Osvedčenie R-118

 

BOZP TSU

 

 

 

 

 

Slovenská národná akreditačná služba (SNAS) ako národný akreditačný orgán uznávaný vládou Slovenskej republiky plní dôležitú úlohu v národnom systéme posudzovania zhody vytvorenom na odstránenie technických prekážok domáceho a medzinárodného obchodu Slovenskej republiky a podporu požadovanej úrovne kvality výrobkov, služieb a ochrany spotrebiteľa. (zdroj snas.sk)

 Osvedčenie o certifikácií Q 076

Osvedčenie o akreditácií R 1171

ISO 45001 R 118 Osvedčenie