Naša spoločnosť hľadá kolegov do našich radov. Hľadáme audítorov kvality, environmentu a bezpečnosti.

Ponúkame finančne zaujímavú spoluprácu! Ponúkame vysoké ohodnotenie z každej zákazky / auditu.  Spolupráca je na báze zmluvného vzťahu a neskôr ako súčasť samotnej spoločnosti. 

V pokračujúcej spolupráci v nasledujúcom období ponúkame percentuálny podiel vo vlastníctve spoločnosti, pričom audítori sa môžu rozhodnúť využívať benefity ako podiel z hospodárskeho výsledku. Spoločnosť podiel prevádza na fyzickú osobu, pričom môže svoje benefity zo spoločnosti využívať dlhé roky, predať, darovať, dediť a pod.

 

Nakoľko takýto model neponúkajú certifikačné spoločnosti radi Vám ekonomický model spolupráce predstavíme na osobnom stretnutí.